PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 

Předmětem objednávky je zpravidla výroba pizz a sushi setů, které provozovatel vyrábí v souladu s hygienickými a právními předpisy v k tomu určené  provozovně a tyto produkty nabízí svým zákazníkům v provozovně k osobnímu odběru nebo rozvozem

Pokrmy jsou vyráběny  vždy čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.

 

Objednávky na rozvoz přijímáme do 20:30 hod.
Objednávky k osobnímu odběru přijímáme do 20:45 hod.
Doba dodání objednávek se pohybuje kolem 30-90 min. v závislosti na vytíženosti  provozu.
Při objednávce Vám personál sdělí přibližnou dobu doručení.
Dodací doba se může v průběhu vyřizování Vaší objednávky změnit (náhlou změnou počasí, nedostupností předchozích zákazníků, dopravní situací) 
Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste plabu vyšší bankovku než je 1000,-kč 
Při platbě stravenkami nevracíme hotovost.
Pizza Maximo si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky například z důvodu
-naplnění kapacity objednávek 
-vulgárního chování zákazníka (v tomto případě blokujeme telefonní číslo)  
Donášku do bytů a budov neprovádíme.
Před doručením  vaší objednávky vždy voláme na předem s vámi domluvené  telefonní číslo. Mějte prosím svůj telefon vždy  při sobě a zkontrolujte si,zda-li je nabitý a s plným signálem.
Nebude-li možné se s vámi telefonicky spojit, bude vaše objednávka připravena k osobnímu vyzvednutí na provozvoně.
        Ochrana osobních údajů 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu telefoního čísla a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na  email ,nebo písemně na níže uvedenou adresu.